Станови

Нашиот модерен комплекс се состои од три идентични згради лоцирани една до друга

Локација: Населба Карпош - Струмица

Зграда 1 - Продадена
Опис:
 • Сендвич изолација (тула-песочна волна-тула).
 • Надворешна стиропорна изолација (8cm-20kg) пресувана.
 • Стиропорна изолација под порамнителен слој - 2 см
 • Термо изолација на секој спрат (вградена под порамнителен слој).
Зграда 2 - Во изградба

Становите се во продажба!

Опис:
 • Сендвич изолација (тула-песочна волна-тула).
 • Надворешна стиропорна изолација (8cm-20kg) пресувана.
 • Стиропорна изолација под порамнителен слој - 2 см
 • Термо изолација на секој спрат (вградена под порамнителен слој).
Зграда 3 - Во изградба

Становите се во продажба!

Опис:
 • Сендвич изолација (тула-песочна волна-тула).
 • Надворешна стиропорна изолација (8cm-20kg) пресувана.
 • Стиропорна изолација под порамнителен слој - 2 см
 • Термо изолација на секој спрат (вградена под порамнителен слој).